خدمات ما

گروه ارزش آفرینان آتیه در سه کسب و کار متفاوت و مرتبط به هم فعالیت می کند.

واحد ترویج سرمایه گذاری (IPU) به ارائه خدمات یکپارچه به بنگاه های اقتصادی می پردازد. مراجعان ما فعالان در تمامی حوزه های اقتصاد هستند که با مسایل و مشکلاتی در کسب و کار خود روبرو هستند.

کارکنان ما در IPU، در قالب 7 دپارتمان تخصصی مالی، بازرگانی، بازاریابی و فروش، IT، حقوق، آموزش و منابع انسانی و در نهایت فنی به ارائه خدمات سفارشی سازی شده مطابق با نیازمندی های هر مراجعه کننده می پردازند.

مراجعه کنندگان ما توسط تیم های متخصص عارضه یاب مورد بررسی قرار می گیرند و سپس به سمت دپارتمان تخصصی خود هدایت می گردند. در هر دپارتمان حسب درخواست مراجعه کننده، خدماتی از مشاوره و ارائه راه حل گرفته تا پیاده سازی راه حل های مطرح شده، شده ارائه می گردد.

شبکه یکپارچه خدمات رسان (ICS) برای ارائه طیف وسیعی از خدمات درخواست شده توسط مراجعان در سطح کشور طراحی شده است.

بسیاری از سفرهای درون و بین شهری ناشی از نیاز به انجام امور می باشد. بسیاری از پایگاه های خدماتی مانند پیشخوان خدمات عمومی دولت، دفاتر پلیس +10، دفاتر کارگزاری تامین اجتماعی و مانند آن با هدف کاهش نیاز به جابجایی برای انجام این امور ایجاد شده اند ولی خدمات ارائه شده در این پایگاه ها به نوعی تنظیم شده اند که انواع خاصی از خدماتی که صرفا مربوط به همان واحد هستند،  پوشش داده شود. شبکه یکپارچه خدمات رسان انواع خدماتی که ممکن است توسط مراجعان درخواست گردد تحت پوشش قرار داده و با ارائه یکپارچه طیف وسیعی از خدمات، مشتریان را از مراجعه به سازمان ها، دفاتر و بخش های مختلف بی نیاز می سازد.

متقاضیان انجام امور مختلف در هر نقطه از ایران به دفاتر سراسری این گروه در اقصی نقاط ایران مراجعه نموده و در کمترین زمان ممکن از طیف وسیعی از خدمات بهره مند می گردند.

 

هلدینگ سرمایه گذاری ستاره ها (ISG)