خدمات مالی

دپارتمان مالی

واحدهایی که از سوی OSS به دپارتمان مالی هدایت می شوند هر یک به نوعی درگیر مشکلات و مسایل مالی بوده و با هدف رفع این مسایل در دپارتمان مالی مورد بررسی قرار می گیرند.

دپارتمان مالی ما با بهره مندی از برترین مشاورین و متخصصین در حوزه های مالی و با اشراف کامل بر منابع تامین مالی داخلی و خارجی آماده ارائه مشاوره در خصوص طراحی کارآمدترین روش های تامین مالی برای بنگاه های اقتصادی می باشد. این دپارتمان عهده دار مسولیت بررسی، مطالعه و ارزیابی بنگاه های اقتصادی با هدف ارائه مدل های مالی و تامین منابع لازم و ارتقای موقعیت مالی واحد می باشد.

ارتباط نزدیک با بخش های مختلف بازار پول، بازار سرمایه و بخش خصوصی در داخل و خارج از کشور این امکان را برای دپارتمان مالی ما فراهم نموده که اثربخش ترین و کارآمدترین راه حل های مسایل مالی را ایجاد و به بنگاه های اقتصادی عرضه نماید.

گرچه بسته به نیازمندی خاص هر بنگاه اقتصادی، خدمات دپارتمان مالی سفارشی سازی خواهد شد خدمات عمومی قابل ارائه توسط دپارتمان مالی به شرح ذیل می باشد:

  • بررسی، مطالعه و ارائه مدل های مختلف تامین مالی متناسب با بخش های مختلف فعالیت سازمان های عمومی و خصوصی و انجام عملیات اجرایی تامین مالی حسب درخواست مراجعه کننده
  • بررسی، مطالعه و ارائه راهکارهای مناسب جهت تامین مالی پروژه های صنعتی، معدنی، کشاورزی و سایر موارد مرتبط حسب درخواست مراجعه کننده
  • بررسی و مطالعه ظرفیت های توسعه صادرات و ارائه مدل های سخت افزاری( نمایشگاه و پایانه صادراتی) و مدل های نرم افزاری(ایجاد بانک اطلاعاتی) و انجام عملیات اجرایی مربوط حسب درخواست مراجعه کننده
  • بررسی و مشاوره در نحوه اخذ خطوط اعتباری جهت توسعه صادرات